Atklāj jaunas biznesa iespējas. Atklāj Latviju.

 

Izzināt pasaules tendences | Iedvesmoties no pieredzējušiem lektoriem | Diskutēt un dalīties savā pieredzē

 

Satikt pārsteidzošus cilvēkus | Paplašināt savu kontaktu loku

PAR FORUMU

 

Ir sākusies Ceturtā industriālā revolūcija. Arvien lielāku nozīmi iegūst tehnoloģijas un digitalizācija, mainās uzņēmējdarbības un nodarbinātības veidi, profesijas izzūd un rodas jaunas, turklāt jaunās paaudzes izrāda citas intereses un motivāciju.

Šī starptautiskā biznesa foruma centrālā tēma – pasaules tendences un iespējas, ko tās sniedz šodien, mūsu valsts simtajā pastāvēšanas gadā. Pasākumā, atskatoties uz Latvijas simts gadiem, tiks apzinātas mūsdienu iespējas un vērsts skats nākotnē, izvērtējot pasaulē notiekošās pārmaiņas, kas ietekmē ikviena dzīvi un izaugsmi.

Pasākuma ietvaros tiks organizētas gan ārvalstu, gan Latvijas ekspertu uzstāšanās, uzņēmēju tematiskās paneļdiskusijas, meistarklases, veiksmes stāstu prezentācijas, divpusējās biznesa tikšanās, uzņēmumu apmeklējumi, kā arī projekta “Atgriezies un strādā Latvijā!” aktivitātes.

Divu dienu laikā ikvienam foruma dalībniekam būs iespēja iepazīt klātesošos uzņēmējus, lai dibinātu biznesa kontaktus un pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas divpusējo tikšanos laikā.

Ārvalstu delegācijas gan no Eiropas, gan Āzijas tiks iepazīstinātas ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi, investīciju projektiem un sadarbības iespējām dažādās nozarēs.

 

Starptautiskais uzņēmējdarbības forums “Atklāj jaunas biznesa iespējas. Atklāj Latviju” tiek rīkots kā augsta līmeņa ārvalstu un Latvijas uzņēmēju tikšanās, lai veidotu biznesa kontaktus un attīstītu sadarbību, īpašu uzmanību veltot Latvijai kā vietai ar nozīmīgu starptautiskās sadarbības potenciālu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Pasākumā lūgti piedalīties vadošie Latvijas uzņēmēji, kuri nodrošina valsts ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju pasaules tirgos.

 

Forumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Dalība pasākumā ir bez maksas un tikai ar iepriekšēju reģistrēšanos.

Top