Domnīcas Providus vadoša petniece

Agnese Lāce

Jau no 17 gadu vecuma Agnese pēta ar migrāciju saistītos jautājumus un migrē pati. Par savām mājām ir saukusi tādās valstis kā ASV, Zviedrija, Nīderlande, Spānija, Vācija un Turcija. Pēc gandrīz sešiem ārvalstīs pavadītiem gadiem atgriezusies Latvijā, Agnese strādā ar jautājumiem, kas skar migrāciju un integrāciju un iesaistās nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos. Viņai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds politikas zinātnē un Eiropas maģistra grāds socioloģijā ar specializāciju starptautiskajā migrācijā un sabiedrības saliedētībā no Amsterdamas, Deusto un Osnabrikas Universitātēm. Agnese mudina uz migrāciju un mobilitāti skatīties kā uz iespēju, kas var motivēt jaunu ideju radīšanai un Latvijas attīstībai.

20/06

13.00-14.30 | Paneļdiskusija | Īstā vieta – Latvija