Accenture Latvia Projektu vadītāju asistentu nodaļas vadītāja, Iekļautības un Dažādības virziena vadītāja

Alda Zeiļa

Pēc studijām LU vadībzinību fakultātē un darba tūrisma nozarē Alda 17 gadus ir dzīvojusi Kanādā, kur apguvusi programmēšanu gadu ilgā studiju programmā. Pēc tās beigšanas strādājusi Accenture Canada IT projektos, vēlāk kļuvusi par biznesa analītiķi. Kopš 2014. gada Alda ir Latvijā un šobrīd vada Accenture Latvia Projektu vadītāju asistentu nodaļu. Papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem Alda ir Iekļautības un dažādības virziena vadītāja, iedrošinot un piesaistot darbā gan sievietes, gan cilvēkus no dažādām kultūrām, ar dažādām vajadzībām.

21/06

13.30-15.00 | Paneļdiskusija | Īstā vieta – Latvija