Andreas Elenbergers

Andreas Ellenberger

Konsultants, projektu vadības un ilgtspējības biznesa treneris

Andreas sniedz iespēju organizācijām paaugstināt to panākumus un ilgtspējību, piedāvā konsultācijas, lai izveidotu vidi, kur ir izvēlēti “pareizie” projekti un tos īsteno kvalificēti cilvēki, pielietojot efektīvas metodes.

Viņš fokusējas uz ilgtspējīgas attīstības projektiem, videi īpaši draudzīgiem risinājumiem un “no šūpuļa līdz šūpulim” (Cradle to cradle) pieeju. Viņš palīdz kompānijām rast risinājumus un uzņemties vadošo lomu aprites ekonomikā.

Vada pārmaiņu vadības aktivitātes, sekmējot visu iesaistīto pušu pozitīvu un konstruktīvu iesaisti, lai nodrošinātu ilgstošus panākumus.

20/06
15.30-17.00
| Meistarklase | Vai esi gatavs aprites ekonomikai?