Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors

Andris Ozols

Guvis ievērojamu pieredzi uzņēmējdarbībā, 2004. gadā Andris uzsāka darbu valsts pārvaldē kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors. Aģentūra par savu galveno uzdevumu izvirzījusi Latvijas uzņēmumu konkurētspējas celšanu starptautiskajā tirgū. Andris uzskata, ka viens no viņa būtiskākajiem sasniegumiem ir spēja padarīt dinamiskāku aģentūras darbības stilu un iedzīvināt valsts iestādē biznesa domāšanas principus.

20/06
10.30-12.00
| Paneļdiskusija | Latvijas iespējas. Vakar, šodien, rīt.