RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore

Dagnija Blumberga

Biznesa vidē ienākusi 1991. gadā, dibinot inženierkonsultatīvo uzņēmumu Ekodoma. Laiks, kurā Dagnija darbojās šajā sarežģītajā biznesā, prasīja izturību, taču tas ir nesis atklāsmi, ka panākumu augsne meklējama zināšanās balstītā biznesā, turklāt inovācijas jāievieš valsts, pašvaldību un uzņēmuma līmenī, kā arī ikdienas dzīvē. Šobrīd viņa pilnībā sevi velta pētniecībai Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, kur liek lietā arī konsultāciju biznesā iegūto radošumu. Dagnija ir habilitēta inženierzinātņu doktore, kas savu grādu ieguvusi siltumenerģētikā. Galvenās profesores izpētes jomas ir enerģētikas politika, atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte. Savukārt pēdējie 15 gadi ir saistīti ar vides problēmu integrēšanu inženierzinātnē, izveidojot vides zinātnes bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesore ir vairāku patentu, 267 publikāciju un 15 zinātnisko monogrāfiju autore, kā arī piedalījusies dažādos ar enerģētiku un vidi saistītos vietējos un starptautiskos projektos, piemēram, FP5, FP6, FP7 un HORIZON.

20/06
16.00-17.00
| Paneļdiskusija | Uzņēmējdarbība mūsu labklājības veicināšanai