Dīdžejs, mūziķis, žurnālists, TV raidījumu veidotājs un vadītājs, pasākumu vadītājs

Gustavs Terzens

Daudzšķautņaina radoša personība – mūziķis, ceļotājs, žurnālists, dīdžejs, radio un televīzijas raidījumu veidotājs un vadītājs, kura darbos un personībā skaidri iezīmējas Latvijas patriotisms. Viņš atklāj, ka jau no bērnības ir mācīts izdarīt izvēli, uzņemties iniciatīvu un paust savu viedokli kā pašsaprotamu lietu. Arī šobrīd viņš savus uzskatus netur pie sevis un ir pretrunīgi vērtēta personība. Dažiem Gustavs asociējas ar metālmūzikas popularizētāju, citiem ar diezgan asus pret sociālo netaisnību vērstus viedokļus izsakošu radio darbinieku, vēl citiem ar videi veltītos TV projektos iesaistītu žurnālistu.