Stockholm School of Economics in Riga projekta Jauno līderu akadēmija vadītāja

Ieva Birka

No desmit gadu vecuma Ieva ir augusi ASV, kur ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnēs. Vēlākās studijas Ievu aizveda uz Londonu. Latvijā Ieva atgriezusies 2006. gadā un darbojusies Eiropas Komisijas pārstāvniecībā, Lielbritānijas tirdzniecības kamerā, Centrālajā vēlēšanu komisijā un citur. Šobrīd vada Rīgas Ekonomikas augstskolas projektu Jauno līderu akadēmija, kura mērķis ir izglītot, iedvesmot un attīstīt jaunos, potenciālos Latvijas politiķus un sabiedrības līderus. Ieva ir pētījusi reemigrācijas jautājumus otrās, trešās un pat ceturtās paaudzes emigrējušajos latviešos un uzskata, ka Latvijā ir plašas iespējas labi izglītotiem cilvēkiem, kuri ir gatavi srtādāt.

20/06

15.30-17.00 | Paneļdiskusija | Īstā vieta – Latvija