Keramiķe un zīmola Laima Ceramics radītāja

Laima Grigone

Laima Latvijā atgriezusies pēc četru gadu ilgām studijām Lielbritānijā – Oksfordas Bruksas universitātes sagatavošanas kursos un Falmutas universitātē. Lai arī skolas laikā padziļināti apguvusi eksaktās zinātnes, viņa devās studēt radošās mākslas un, jau aizbraucot, zināja, ka pēc studijām atgriezīsies Latvijā. Laima to arī īstenoja un, atgriežoties savās lauku mājās, rakstīja projektus, remontēja, pirka, aprīkoja un sparīgi darbojās, rezultātā izveidojot zīmolu Laima Ceramics, kurš, nenoliedzami, pateicoties Anglijā iegūtajam skatījumam, krasi atšķiras no Latvijas ķeramiķu rokraksta.

20/06

15.30-17.00 | Paneļdiskusija | Īstā vieta – Latvija