RTU IdeaLAB vadītāja

Liene Rubina

Lienei ir plaša pieredze vietēja un starptautiska mēroga projektu vadībā. Viņa ir gan vadījusi RTU pirmsinkubatoru IdeaLAB un akseleratoru, gan arī koordinējusi Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta EIT Climate-KIC Hub Latvia un starptautiskās inovāciju platformas DEMOLA Latvia darbību.

Lienes sirdslieta ir inovāciju vadība organizācijas un visas sistēmas līmenī. Viņa lielā mērā velta sevi darbam, un pie Lienes prasmēm ir pieskaitāma māka dibinātu kontaktus un izstrādāt stratēģijas, lai veidotu labāku, pievilcīgāku un konkurētspējīgāku inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā.

20/06
14.15-15.00
| Paneļdiskusija | Tehnoloģijas labākai nākotnei